Kanał RSS

Bibliografia

Źródła i opracowania

 1. Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, PTL Wrocław 2005
 2. Andrzejewski T., Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Muzeum Miejskie w Nowej Soli 2004
 3. Baker A., Rycerstwo średniowiecznej Europy, Świat Książki 2004
 4. Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981
 5. Blažek K., Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der Ober-Lausitz, Nurnberg 1887
 6. Błażejewski A., Starożytni Słowianie, Wrocław 2007
 7. Brzechwa J., Baśń o stalowym jeżu, Łódź 1947
 8. Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1, Do roku 1506, Kraków 1930
 9. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku, biogramy i rodowody, Wrocław 1982
 10. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku, pochodzenie, gospodarka, polityka, Wrocław 1980
 11. Chapiński P., Jermaczek A., Wołejko L., Mokradła Sudetów Środkowych i ich ochrona, Świebodzin 2012
 12. Christa J., Kajko i Kokosz - Wielki Turniej, KAW 1975
 13. Chylarecki P., Kuczyński L., Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy, Warszawa 2012
 14. Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R., Historia Śląska, Wrocław 2002
 15. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. VII, wyd. 2004
 16. Dorst L., Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, Goerlitz 1847
 17. Duncker A., Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Haus-Fideicommiss- und Schatull-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text, 1857-1883
 18. Encyklopedia rolnicza wydana staraniem i nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 1890–1894
 19. Fabisiak W., Tyszkiewicz J., Wiszewski P., Żerelik R., Dzieje powiatu wrocławskiego, Wrocław-Sobótka 2002
 20. Figiel M. i M., Gola A., Studium uwarunkowań i ochrony środowiska kulturowego gminy Kobierzyce, Wrocław 1985, praca niepublikowana
 21. Gajewska S., Obraz dębu i lipy w literaturze polskiej i litewskiej XIX i XX wieku. Studium porównawcze, Wilno 2011
 22. Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 2006
 23. Goedsche H., Schlesischer Sagen-, Historien- und Legendenschatz, Meissen 1839
 24. Grässe J., Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen, Dresden 1855
 25. Grünhagen C. (red), Die Regesten zur schlesischen Geschichte, Breslau 1884
 26. Gubańska R., Budynki i budowle dolnośląskich folwarków, Wrocław 2009
 27. Haur J. K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiey, Kraków 1693
 28. Hellmich M., Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien, Liegnitz 1923
 29. Hinrichs W. T., Carl Gotthard Langhans, ein schlesischer Baumeister 1733-1808, Strassburg 1909
 30. Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., Świętochowski B., Ogólna uprawa roli i roślin, Warszawa 1996
 31. Jasińska Z., Kotecki A., Szczegółowa uprawa roślin, Wrocław 2003
 32. Jung H., Christoph Hackner, ein schlesischer Barockbaumeister, Breslau 1939
 33. Klose, M. Führer durch die Märchen- und Sagenwelt der Grafschaft Glatz, Schweidnitz 1887
 34. Konopnicka M., Poezye. Wydanie zupełne krytyczne, t. V, Gebethner i Wolff, 1915
 35. Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1994
 36. Kosiba M., Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu,od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa, Tarnów 2015
 37. Krakowski J., Uśmiechy roku, Łódź 1985
 38. von Krane A., Wappen- und Handbuch des in Schlesien (einschließlich der Oberlausitz) landgesessen Adels, Görlitz 1901-1904
 39. Krämer H., Sprenger J., Malleus Maleficarum, Köln 1487
 40. Kres F., Galeria złamanych piór, Lublin 2005
 41. Kruczyński Z., Farba znaczy krew, Słowo/Obraz Terytoria 2008
 42. Kühnau R., Schlesische Sagen, Leipzig 1910-1913
 43. Kwaśniewski K., Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Poznań 2006
 44. Labuda G., Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960
 45. Lamparska J., Dolny Śląsk jakiego nie znacie, cz.1, Wrocław 2001
 46. Lenartowicz T., Na lipę słowiańską
 47. von Ledebur L., Adelslexikon der Preussischen Monarchie, Berlin 1855-1858
 48. Leśmian B., Łąka, Warszawa 1920
 49. Lubomirski J. T., Przystański S., Stawiski E., Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, Warszawa 1873
 50. Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, 1886-1903
 51. Łuczyński R., Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław 2010
 52. Łuczyński R., Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000
 53. Łukasz z Koźmina Wielkiego, Postylla 1405-1412
 54. Miniewicz M., Waligóra D., Wolny M., Kobierzyce – przewodnik po gminie, TPGK Kobierzyce 2005
 55. Miniewicz M., Legenda o Białej Damie (wg R. Hechenleitnera), 2006
 56. Niesiecki K., Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J., t. IV, Lipsk 1841
 57. Neuling H., Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters, Breslau 1902
 58. Obrębowicz K., Krótki zarys budownictwa wiejskiego, Warszawa 1886
 59. Papłoński J., Helmolda Kronika sławiańska z XII wieku, Warszawa 1862
 60. Piekosiński F., Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastowskiej, Kraków 1896
 61. Pilch J., Zabytki architektury Dolnego Śląska, Ossolineum 1978
 62. Pludro K., Legendy Gór Sowich, Edytor i TPB, Bielawa 2001
 63. Podgórscy A. i B., Wielka księga demonów polskich, Katowice 2005
 64. Ratzeburg J., Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands, Berlin 1842
 65. Reimann W., Geschichte und Sagen der Burgen und Städte in Kreise Waldenburg, Friedland 1925
 66. Roch H., Neue Laussnitz- Böhm- und Schlesische Chronika, Leipzig 1687
 67. Sermones per circulum anni Cunradi, 1423
 68. Siebmacher J. A., Siebmachers Wappenbuch, 1605
 69. Siebmacher J. A., Siebmachers Wappenbuch, 1701
 70. Siemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845
 71. Sinapius J., Olsnographia oder Eigentliche Beschriebung des Oelssnischen Fürstenthums in Niederschlesien, Leipzig – Franckfurt 1707
 72. Smołka S., Mieszko Stary, Warszawa 1881
 73. Soffner J., Geschichte der katolischen Pfarerrei Oltaschin und nebst deren adjuncta Bettlern, Breslau 1875
 74. Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999
 75. Stodola J., Volák J., Rośliny lecznicze, Warszawa 1987
 76. Stojer J., Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych, Kraków 2007
 77. Sulimierski F., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880
 78. Szyc J., Słowiańscy bogowie, Warszawa 1865
 79. Święch Z., Klątwy, mikroby i uczeni, T.I, W ciszy otwieranych grobów, Kraków 1988
 80. Świętochowski A., Historia chłopów polskich, PIW 1947
 81. Tolkien J.R.R., Władca Pierścieni, Amber 2001
 82. Tyszkiewicz J., Drzewa w ludowych wyobrażeniach Słowian, w: Ziemia 1978. Prace i materiały krajoznawcze, Warszawa 1981
 83. Vargas W., Zych P. Bestiariusz słowiański, czyli rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach, Olszanica 2012
 84. Vug O., Schlesische Heidenschanzen, ihre Erbauer und die Handelstrassen der Alten, Grottkau 1890
 85. Wacyk A., Kultura bezdziejów, Wrocław 2010
 86. Weber R., Schlesische Schlösser, Dresden-Breslau 1909
 87. Wenkel F., Schlesischer Robinson, Th. 1, Breslau-Leipzig 1723
 88. Wernher F. B., Topographia seu Compendium Silesiae, 1750-1800
 89. Wever A., Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen, Bd. III, Berlin 1790
 90. Wilk A., Studium historyczne cukrowni w Pustkowie Żurowskim, Wrocław 1998
 91. Wrzesiński Sz., Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 2006
 92. von Zedlitz-Neukirch L., Neues Preussisches Adels-Lexicon, Leipzig 1836-1839
 93. Żukowski L., Największe kłamstwa i mistyfikacje w dziejach Kościoła, Katowice 2001
 94. Czasopisma:

 95. Analecta Archaeologica Ressoviensia, Rzeszów
 96. Lud, PTL Lwów
 97. Matecznik Białowieski, Białowieski Park Narodowy
 98. Mitteilungen der Schlesischer Gesellschaft für Volkskunde, Breslau 1896-1938
 99. Modus: prace z historii sztuki, Kraków
 100. Przyroda Sudetów, Jelenia Góra
 101. Rübezahl. Schlesische Provinzialblättern, Breslau 1868-1875
 102. Studies in Ancient Art and Civilization, Kraków
 103. Światowit 2, Warszawa
 104. Wiedza i życie
 105. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, Berlin 1891-1930
 106. Zeszyty Edukacyjne, Śląski Ogród Botaniczny
 107. Zasoby internetowe:

 108. www.biblia.deon.pl
 109. www.bip.czernica.pl
 110. www.bip.wolczyn.pl
 111. www.bogowiepolscy.net
 112. www.ciecinski.eco.pl
 113. www.das-baulexikon.de
 114. www.dolny-slask.org
 115. www.drogibaroku.org
 116. www.echodnia.eu
 117. www.frankenbergprivat.de
 118. www.gazetawroclawska.pl
 119. www.krosno.lasy.gov.pl
 120. www.lasypolskie.pl
 121. www.lwkz.pl
 122. www.mapy.amzp.pl
 123. www.muzeum-szreniawa.pl
 124. www.naukawpolsce.pap.pl
 125. www.nid.pl
 126. www.nik.gov.pl
 127. www.nowagazeta.pl
 128. www.nto.pl
 129. www.palaceslaska.pl
 130. www.powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 131. www.pracownia.org.pl
 132. www.racjonalista.pl
 133. www.suehnekreuz.de
 134. www.teatrnn.pl
 135. www.vege.com.pl
 136. www.wiadomosci.dziennik.pl
 137. www.wyborcza.pl
 138. www.zajazdwemlynie.pl
 139. www.ziemialubuska.pl
Stronę zaprojektował Jerzy Komar